13 emerytura będzie wypłacona z funduszu wsparcia niepełnosprawnych?

Koalicja rządząca chce, aby tzw. 13 emerytura była wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. który obecnie funkcjonuje pod nazwą Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – donoszą ogólnopolskie media. W 2019 r. jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów było wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt ustawy w tej sprawie trafił do Sejmu 13 listopada. Poza 13 emeryturą z Funduszu Solidarnościowego wypłacone miałyby być również renty socjalne oraz zasiłki pogrzebowe.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który ruszył 1 stycznia tego roku, z założenia miał służyć do wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych. Jak czytamy na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej:

„W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.”

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Dziś Światowy Dzień Cukrzycy

Przeczytaj następny

NFZ opublikował raport nt. cukrzycy

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page