17 mln złotych na ochronę uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed koronawirusem

17 milionów złotych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chce przeznaczyć na na ochronę uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed zakażeniem koronawirusem.

Nowy program ma być zrealizowany dzięki współpracy z ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministerstwem funduszy i polityki regionalnej.

Większość placówek dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami wznowiła działalność od czerwca. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, PFRON udzieli wsparcia finansowego przy zakupie maseczek i środków ochrony osobistej. Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej oraz ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej.

– Bezpieczeństwo to dzisiaj absolutny priorytet. Bardzo zależy nam, by wszyscy, którzy tylko chcą, mogli swobodnie uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej bez obaw o swoje zdrowie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony zarówno podopiecznym, jak i pracownikom WTZ-ów. Te 17 mln zł to istotne wsparcie – mówi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty, czyli samorządy oraz organizacje pozarządowe, a także te podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Obecnie jest to około 970 placówek w całym kraju. Do podziału jest ponad 17 milionów złotych.

Fundusze będzie można przeznaczyć na zaopatrzenie w środki ochrony osobistej – na przykład maseczki, przyłbice czy rękawiczki, a także na zakup środków dezynfekcyjnych. Wnioski będzie zbierał i rozpatrywał PFRON. Ze środków przeznaczonych na realizację programu placówki będą mogły rozliczyć przedmioty ochronne zakupione jeszcze w czerwcu.

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z UE Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach pakietu przeznaczono prawie 650 mln na wsparcie podopiecznych i pracowników domów pomocy społecznej, instytucji opieki czy placówek pieczy zastępczej w trudnym czasie pandemii.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od 1 lipca wyższy VAT na urządzenia braillowskie

Przeczytaj następny

Rusza rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page