19 powiatów z dodatkowymi obostrzeniami epidemicznymi

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w czwartek, że od 8 sierpnia w 19 powiatach na terenie kraju będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia związane z epidemią.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma dziś trafić do konsultacji społecznych. Zakłada on wyznaczenie listy „żółtych” i „czerwonych” powiatów, w których stwierdzono znaczący wzrost zakażeń. Decyzje będą podejmowane na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy. 

Początkowo większe obostrzenie będą obowiązywać w następujących powiatach, które zostały oznaczone kolorem „czerwonym”: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim.

Łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

– W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek – informuje ministerstwo zdrowia.

Ponadto od 1 września dla osób mających przeciwwskazania medyczne do zasłaniania ust i nosa zostanie wprowadzony obowiązek posiadania stosownego zaświadczenia lekarskiego.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Renata Śliwińska z rekordem świata na mityngu w Słubicach

Przeczytaj następny

Udostępniono aplikację z informacjami o COVID-19 dla niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page