2,3 mln złotych dla samorządów na tworzenie mieszkań chronionych

2,3 miliona złotych otrzymają samorządy w ramach budżetu na tworzenie mieszkań chronionych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pozwoli to na powstanie 20 mieszkań w ośmiu województwach.

Jednym z obszarów działania programu „Za życiem” jest tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. W tym roku samorządy otrzymają łącznie 2 320 491 zł na tworzenie nowych lokali.

Budżet zostanie podzielony na trzy części: największa to inwestycje – ponad 1,62 mln zł, kolejno wyposażenie, na które przeznaczono kwotę 367 tys. zł, oraz prawie 331 tys. zł na remonty. Te kwoty pozwolą na: utworzenie czterech mieszkań chronionych treningowych dla dziewięciu osób oraz 16 mieszkań chronionych wspieranych. Te przeznaczone będą łącznie dla 55 osób.

Spośród 16 województw połowa zgłosiła zapotrzebowanie na powyższy cel. Są to województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

– Dzięki środkom przekazanym samorządom powstanie kolejne 20 mieszkań chronionych. To miejsca niezwykle ważne i potrzebne. Dla wielu osób niepełnosprawnych są szansą na uczestnictwo w życiu społecznym i większą samodzielność – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na koniec 2018 r. łączna liczba mieszkań chronionych w Polsce wynosiła 935. Przebywało w nich razem 3544 osób.

Źródło: gov.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

SOSW w Policach organizuje konkurs fotograficzny

Przeczytaj następny

Jak wygląda wsparcie niepełnosprawnych w dobie pandemii?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page