5 Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego ma nowe samochody

Kluczyki do dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych samochodów zostały przekazane w środę, 29 lipca, dyrektorom pięciu Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego.

Pojazdy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe samochody trafiły do placówek w Bielicach, Parsowie, Mielnie, Żydowie i w Cetuniu, w których mieszka łącznie ponad 500 podopiecznych. szystkie pojazdy są przystosowanie do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w najazdy, miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich oraz wysuwany stopień.

Zakup samochodów został dofinansowany kwotą 400 tysięcy złotych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

fot. Powiat Koszaliński/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sprostowanie artykułu o wykluczeniu A. Derewienko z fundacji Dum Spiro, Spero

Przeczytaj następny

Komentarz redakcji do sprostowania nadesłanego przez Fundację Dum Spiro, Spero