5 Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego ma nowe samochody

Kluczyki do dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych samochodów zostały przekazane w środę, 29 lipca, dyrektorom pięciu Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego.

Pojazdy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe samochody trafiły do placówek w Bielicach, Parsowie, Mielnie, Żydowie i w Cetuniu, w których mieszka łącznie ponad 500 podopiecznych. szystkie pojazdy są przystosowanie do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w najazdy, miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich oraz wysuwany stopień.

Zakup samochodów został dofinansowany kwotą 400 tysięcy złotych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

fot. Powiat Koszaliński/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sprostowanie artykułu o wykluczeniu A. Derewienko z fundacji Dum Spiro, Spero

Przeczytaj następny

Komentarz redakcji do sprostowania nadesłanego przez Fundację Dum Spiro, Spero

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page