Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji jeszcze w tym roku?

Będzie łatwiejszy dostęp do rehabilitacji?

Być może jeszcze w tym roku łatwiejszy dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanie się dostęp do rehabilitacji. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił właśnie projekt uchwały w sprawie programu rządowego pt. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” – informuje Rzeczypospolita.

Regulacje, które mają zostać wdrożone w ramach ww. programu, rozszerzą zapisy ustawy z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotychczasowe rozwiązania pomijały niepełnosprawnych, wobec których orzeczono lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Gwarantowane przez program udogodnienia początkowo mają dotyczyć jedynie dostępu do rehabilitacji, a w przyszłości mają one zostać rozszerzone na pozostałe świadczenia (m.in. pierwszeństwo w dostępie do lekarzy specjalistów).

Program ma być finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Natalia Partyka z brązem drużynowych ME

Przeczytaj następny

Polickie PSONI zaprezentowało się na dwóch imprezach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page