Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji jeszcze w tym roku?

Będzie łatwiejszy dostęp do rehabilitacji?

Być może jeszcze w tym roku łatwiejszy dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanie się dostęp do rehabilitacji. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił właśnie projekt uchwały w sprawie programu rządowego pt. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” – informuje Rzeczypospolita.

Regulacje, które mają zostać wdrożone w ramach ww. programu, rozszerzą zapisy ustawy z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotychczasowe rozwiązania pomijały niepełnosprawnych, wobec których orzeczono lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Gwarantowane przez program udogodnienia początkowo mają dotyczyć jedynie dostępu do rehabilitacji, a w przyszłości mają one zostać rozszerzone na pozostałe świadczenia (m.in. pierwszeństwo w dostępie do lekarzy specjalistów).

Program ma być finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Natalia Partyka z brązem drużynowych ME

Przeczytaj następny

Polickie PSONI zaprezentowało się na dwóch imprezach