Będzie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami?

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej zamierza wprowadzić nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Ma ono obowiązywać od początku przyszłego roku.

W przeciwieństwie do innych podobnych form wsparcia, nowe świadczenie ma być niezależne od takich kryteriów jak dochód na członka gospodarstwa, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, czy też aktywność zawodowal.

Zapowiedziane przez minister Marlenę Maląg świadczenie ma być wypłacane w trzech wysokościach (200%, 100% oraz 50% renty socjalnej) zależnie od orzeczonego przez wojewódzkie zespoły orzecznicze poziomu potrzeby wsparcia (w skali od 1 do 100). W ocenie będą brane pod uwagę nie kwestie medyczne, ale funkcjonalne.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Okradziono niepełnosprawnego wolontariusza. Podejrzany już zatrzymany!

Przeczytaj następny

Trwają zapisy na 4 Bieg Korczaka w Policach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page