Bezpłatny transport door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – jak zamówić?

Osoba siedząca na wózku inwalidzkim

Niepełnosprawność ruchowa wiąże się z poważnymi trudnościami w przemieszczaniu, co bardzo komplikuje rozwój społeczny i zawodowy osoby z ograniczoną mobilnością. Dużym wsparciem w tej kwestii jest realizowany przez samorządy projekt transportu „door-to-door” dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. W powiecie polickim funkcjonuje on pod nazwą „Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych”, w skrócie PITON.

Z bezpłatnego transportu realizowanego w ramach projektu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się – np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące. Wsparciem objęte są również osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności (lub równoważnego) – warunkiem koniecznym są jednak widoczne problemy z poruszaniem się.

W ramach PITON osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem lub osobą towarzyszącą może skorzystać z transportu odpowiednio dostosowanym pojazdem na terenie powiatu polickiego oraz Szczecina – usługa jest dostępna przez siedem dni w tygodniu, również w nocy. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pomocy asystenta w wyjściu z mieszkania oraz w dotarciu do miejsca docelowego. Cel przejazdu powinien być związany z aktywizacją społeczno-zawodową osoby z niepełnosprawnością, ale także z życiem społecznym w miejscu zamieszkania lub pracy – jego odbudową lub podtrzymaniem. Może to być np. dojazd do/z teatru, urzędu, czy dworca kolejowego lub autobusowego.

Aby móc zamówić transport, należy w pierwszej kolejności złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wniosek o korzystanie z usług door-to-door. Następnie z odpowiednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, należy zgłosić zapotrzebowanie na transport. Można to zrobić osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ale również za pośrednictwem strony internetowej https://piton.pcpr.police.pl, a także mailowo oraz telefonicznie.

Aktualny projekt został rozpisany na lata 2021-2023 i jest rozliczany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat policki otrzymał na ten cel blisko 660 tysięcy złotych, z czego ponad 555 tysięcy złotych pochodzi z Funduszy Europejskich.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: problemy z parkowaniem osób niepełnosprawnych podczas Żagli 2021

Przeczytaj następny

W Jarosławiu działa całodobowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page