Blisko 30 mld zł na wsparcie niepełnosprawnych w 2020 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych – mówiła podczas środowej konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił z kolei, że program przywraca godność i niezależność.

Tylko w 2019 r. na rzecz osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 22 mld zł – to najwięcej w historii. Porównując z rokiem 2015, wydatki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ok. 6,6 mld zł – wówczas było to 15,4 mld zł. Szacuje się, że w tym roku przeznaczone zostanie na ten cel aż 27,4 mld zł.

– Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych – mówiła w środę minister Marlena Maląg.

Tegoroczny budżet programu to 80 mln zł.

Szefowa MRPiPS podziękowała również obecnemu na konferencji pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceministrowi rodziny Pawłowi Wdówikowi za dobrą pracę i dialog prowadzony z osobami z niepełnosprawnościami.

Wiceminister Paweł Wdówik wyraził radość, że jesteśmy w momencie, gdy osoby niepełnosprawne stają się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego. Odnosząc się do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, podkreślił, że jego realizacja wpisuje się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych mówił również o programie w kontekście przywracania godności i niezależności. Asystent ma towarzyszyć osobie niepełnosprawnej nie tylko przy okazji wizyty u lekarza czy w urzędzie, ale też w teatrze.

Realizatorami programu będą organizacje pozarządowe, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób. Organizacje mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. poniesionych kosztów świadczonej usługi.

W środowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Źródło: gov.pl; fot. Pixanay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PFRON rekompensuje okres przestoju ZAZ-ów

Przeczytaj następny

Zachodniopomorski PFRON ogłosił nabór do programu „Rehabilitacja 25 plus”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page