Bożonarodzeniowe spotkanie w Powiatowym Klubie Samopomocy w Policach

Uczestnicy Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach uczestniczyli w spotkaniu świątecznym. Wydarzenie zorganizowano 13 grudnia.

– Nasze spotkania opłatkowe to czas wspólnego kolędowania, refleksji, rozmów. To często jedyne spotkanie w gronie przyjaciół. Zdarza się, że jest to jedyna wigilia dla naszych podopiecznych z uwagi na samotny tryb życia jaki prowadzą – mówi Emilia Raczkowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego – członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Powiatowy Klub Samopomocy w Policach jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Fot. Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

„Tacy Jak Wy, Tacy Jak My” wystawa fotograficzna w Policach

Przeczytaj następny

Police: przedłużono konkurs plastyczny „Zaprojektuj odblask” edycja 2022

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page