Burza wokół kampanii „Nie świruj, idź na wybory”

– Stanowczo prosimy i apelujemy o rozwagę i poszanowanie godności osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi – apeluje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. To reakcja na przygotowaną przez opozycję kampanię internetową „Nie świruj, idź na wybory”.

Sprawa dotyczy serii filmów publikowanych w mediach społecznościowych przedstawiających wygłupiających się aktorów – w spotach wystąpili m.in. Janusz Gajos oraz Olgierd Łukaszewicz. Filmy są kontrowersyjne – część środowisk skrytykowało całą akcję, oceniając ją jako pogłębiającą stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz stygmatyzującą ich.

Krytyczny głos zabrało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które opublikowało oświadczenie:

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego stoi na straży poszanowania praw i godności osób z zaburzeniami psychicznymi. ZG PTP przeciwstawia się jakimkolwiek próbom stygmatyzacji – świadomej lub nieświadomej – tych osób. To nie są osoby inne – wszyscy wspólnie tworzymy społeczeństwo.

Cierpieniu, potrzebom, zmaganiom z problemami życiowymi, których wszyscy doświadczamy należy się szacunek. Dzielenie nas na osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby bez takich zaburzeń jest głęboko nieprawdziwe. Wszyscy możemy znaleźć się wśród potrzebujących pomocy – po stracie osoby bliskiej, utracie pracy, zdarzeniu losowym, w wyniku zachorowania, wraz z wiekiem, lub kiedy nieoczekiwanie pomocy będzie wymagało nasze dziecko. Powielanie okrutnych stereotypów może wtedy utrudniać przezwyciężanie psychicznego kryzysu zdrowotnego.

Stanowczo prosimy i apelujemy o rozwagę i poszanowanie godności osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. Mierzą się z nimi nierzadko nasi znajomi, mierzymy się także my i nasi bliscy. Wszyscy oczekujemy lub będziemy oczekiwać w takiej sytuacji zrozumienia, życzliwości i wsparcia – nie szyderstwa.”

Również Rzecznik Praw Obywatelski skomentował kampanię.

– Niemniej jednak Rzecznik stanowczo sprzeciwia się konstruowaniu kampanii profrekwencyjnych w oparciu o stereotypy dotyczące grup narażonych na dyskryminację, w tym osób chorujących psychicznie – czytamy w zamieszczonym na stronie RPO oświadczeniu. – Powielanie krzywdzących stereotypów narosłych wokół osób z niepełnosprawnością psychiczną ma widoczny wpływ choćby na ich sytuację na rynku pracy, co skutkuje spychaniem ich na margines życia społecznego – dodaje rzecznik.

Akcję potępił też prezydent RP Andrzej Duda.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Niepełnosprawny DJ potrzebuje wsparcia

Przeczytaj następny

Trzy rekordy świata podczas paralekkoatletycznego Grand Prix w Sieradzu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page