Caritas pomoże usamodzielnić się niepełnosprawnym

21 osób z niepełnosprawnościami weźmie udział w organizowanym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej trzyletnim projekcie usamodzielniającym „Samodzielność drogą do sukcesu”, współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ten jest skierowany do osób kończących pobyt w prowadzonym przez Caritas Ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu. W trakcie jego trwania podopieczni objęci zostaną opieką psychologa i logopedy. Uczestnicy wezmą udział w treningu umiejętności społecznych niezbędnych w samodzielnym życiu. W ramach projektu organizowane będą również m.in. warsztaty kulinarne, rękodzieła artystycznego, stolarskie.

– Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i wyposażenie ich w takie umiejętności, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie. Aby mogli w pełni uczestniczyć w różnych formach aktywności społecznej, rozwijać swoją kreatywność, zainteresowania. Chcemy pomóc tym osobom, aby doskonalili kompetencje społeczne, pozwalające zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem, rozwijali kreatywność oraz uzdolnienia i zainteresowania, kształtowali poczucie odpowiedzialności za samodzielne dokonywanie wyborów i podejmowane decyzje – mówi koordynatorka projektu Karolina Łętowska.

– Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni kończący Ośrodek Radość Życia nie byli zostawieni sami sobie. Chcemy mieć z nimi kontakt. I ten właśnie projekt umożliwia nam niejako przedłużenie opieki nad nimi oraz możliwość dalszego kształcenia – powiedział dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej Bogusław Pitucha.

Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu jest prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 1999 roku. Jest to jedyna w Sandomierzu i powiecie sandomierskim placówka zajmująca się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnością sprzężoną np. niedowidzeniem, niedosłuchem, z epilepsją, z autyzmem itp.

Źródło: diecezjasandomierska.pl; fot. diecezjasandomierska.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Parakolarze Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński z brązem na MŚ

Przeczytaj następny

Zbigniew Stefaniak zbiera na sportowy wózek inwalidzki

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page