Cennik ogłoszeń o pracy na portalu Reha-News

Portal Reha-News oferuje możliwość publikacji przez pracodawców płatnych ogłoszeń o pracę skierowanych do osób niepełnosprawnych. Do wyboru są dwa pakiety cenowe – zwykły oraz premium.

Środki w ten sposób pozyskane będą przeznaczone na utrzymanie i rozwój portalu Reha-News.

W celu dokonania zamówienia należy wysłać maila na adres: jsiusta@reha-news.pl

W tytule należy podać: „Ogłoszenie o pracę zwykłe”, bądź „Ogłoszenie o pracę premium”.

Treść maila powinna być sformatowana wg szablonu:

Dane do faktury VAT:

Data emisji ogłoszenia: DD-MM-RRRR – DD-MM-RRRR (liczba dni)
Nazwa firmy:
Adres:
Nazwa stanowiska:
Rodzaj umowy:
Wynagrodzenie:
Wymagane dokumenty:

Treść ogłoszenia:

Do maila można załączyć jedno zdjęcie (o wymiarach w poziomie przynajmniej 1200 px).

Po otrzymaniu tak skonstruowanego maila odeślemy odpowiedź zwrotną z fakturą VAT. Po jej opłaceniu rozpocznie się emisja ogłoszenia (emisję można przyspieszyć przesyłając potwierdzenie przelewu).


Ogłoszenia zwykłe

Koszt ogłoszenia zwykłego wynosi 2,00 zł + 23% VAT za każdy dzień emisji ogłoszenia.

W przypadku dłuższej emisji oferujemy rabaty:
Koszt dwutygodniowej emisji wynosi 24 zł + VAT.
Koszt 30-dniowej emisji – 50 zł + VAT.

Ogłoszenia zwykłe publikowane są wyłącznie w dolnej części strony – nie pojawiają się wśród wyróżnionych wiadomości w górnej, jak również nie udostępniamy ich co tydzień w mediach społecznościowych.


Ogłoszenia premium

Koszt ogłoszenia zwykłego wynosi 5,00 zł + 23% VAT za każdy dzień emisji ogłoszenia.

W przypadku dłuższej emisji oferujemy rabaty:
Koszt dwutygodniowej emisji wynosi 55 zł + VAT.
Koszt 30-dniowej emisji – 120 zł + VAT.

Ogłoszenia premium publikowane są w przeznaczonym do tego dziale, który jest widoczny w górnej części strony głównej oraz wśród wyróżnionych wiadomości. Link do ogłoszenia jest również raz w tygodniu zamieszczany w naszych mediach społecznościowych – na Facebooku i Twitterze.

Zapraszamy do współpracy!