Czy fizjoterapia przestanie być refundowana? KIF alarmuje

Elektrostymulacja kolana

10 grudnia opublikowany został projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Zawarte w nim wyceny wywołały sporo kontrowersji.

Głos w tej sprawie zabrała Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

– Kategorycznie sprzeciwiamy się propozycjom zawartym w projekcie zarządzenia, które skutkują obniżeniem wycen świadczeń fizjoterapeutycznych – napisała KIF w wydanym komunikacie. – Skandalem jest obniżanie wycen w świadczeniach fizjoterapii domowej, które przecież od lat i tak są poniżej kosztów realizacji. Szczególnie w obliczu wysokiej inflacji i wzrostu kosztów działalności (m.in. ceny prądu, najmu, wywozu odpadów), wzrostu najniższego wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) oraz w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w obliczu pandemii (środki dezynfekujące, maseczki, rękawice, jednorazowe fartuchy czy inna odzież specjalistyczna itd.) – czytamy dalej.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaznacza, że koszty prowadzenia fizjoterapii wzrosły średnio o 30 procent.

– Symboliczny wzrost wyceny świadczeń ambulatoryjnych w żaden sposób nie równoważy i nie pokrywa kosztów działalności, które prawdopodobnie nadal będą rosły. Pamiętajmy, że wyceny fizjoterapii nie zwiększyły się od ponad 15 lat. Tymczasem NFZ proponuje obniżkę świadczeń, które już teraz są nierentowne – zauważyła KIF.

Izba alarmuje, że publiczna fizjoterapia jest w złej sytuacji. Apeluje o podniesienie wycen, jednak uwagi wniesione podczas prac nad nowymi ustaleniami miały zostać zlekceważone i potraktowane wybiórczo. Organizacja jednoznacznie stwierdza, że działanie Narodowego Funduszu Zdrowia może doprowadzić do wyprowadzenia fizjoterapii z systemu refundowanej ochrony zdrowia oraz do likwidacji podmiotów, które nie mają szansy przeniesienia kosztów na inne obszary prowadzonej działalności leczniczej.

KIF wzywa fizjoterapeutów do składania opinii do projektu, wysyłając je do Narodowego Funduszu Zdrowia, ministerstwa zdrowia oraz do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Deklaruje również, że będzie wspierać podmioty, które, aby uniknąć dalszego zadłużania, będą zmuszone zaprzestać realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Pełna treść komunikatu:
https://kif.info.pl/nowe-wyceny-upadek-publicznej-fizjoterapii/

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wychowankowie trzebieskiego MOWu pomogli w remoncie Domu Dziennego Senior+

Przeczytaj następny

Sztafeta z Bydgoszczy do Warszawy nagłośni brak refundacji leku na mukowiscydozę

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page