Dębno: nowy bus będzie woził osoby z niepełnosprawnością

Nowy bus marki toyota będzie woził podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Pojazd został zakupiony za ponad 165 tys. złotych, z czego blisko połowę dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W uroczystości przekazania pojazdu marki Toyota Proace Verso udział wzięli m. in. wicestarosta myśliborski – Alicja Prill, wicedyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie – Katarzyna Sowala oraz przedstawiciele Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON – Piotr Niciejewski i Paweł Sałdan.

Całkowita wartość zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie” stanowiła kwotę 165.379,65 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PFRON 80.000,00 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego 85.379,65 zł. 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna (RPOT) w Dębnie powstała w 2014 r. Obecnie przebywa w niej 42 podopiecznych. Przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka przeznaczona jest dla dzieci do 18. roku życia.

Fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zagraniczne leki kupowane ze zbiórek publicznych znów z VAT-em 0%?

Przeczytaj następny

W Krakowie trwają II Letnie Igrzyska Europejskie Virtus

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page