Do końca miesiąca ruszy wymiana informacji między PUE ZUS-u a SOW PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,a na mocy którego ruszy usługa łącząca Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz System Obsługi Wsparcia PFRON (SOW). Dzięki temu będzie możliwa automatyczna wymiana danych między tymi instytucjami.

Porozumienie podpisały prezes ZUS-u Gertruda Uścińska oraz prezes PFRON-u Marlena Maląg.

Usługa wspomoże samorządy w zakresie weryfikacji wniosków i ułatwi przepływ informacji oraz automatyczną weryfikację danych pomiędzy systemami PFRON i ZUS. Wnioski składane w systemie SOW będą sprawdzane w systemie PUE ZUS pod kątem ewentualnych zaległości Wnioskodawcy w stosunku do ZUS. Do tej pory Wnioskodawcy starający się o dofinansowanie ze środków PFRON proszeni byli o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS. Uruchomienie usługi zdejmie z Wnioskodawców ten obowiązek.

– Ale to przede wszystkim ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, które na jednej platformie internetowej PFRON będą mogły złożyć wniosek i od razu go zweryfikować, co do tej pory odbywało się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – podkreśla prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Usługa przeszła pomyślnie fazę testów we wrześniu 2019 roku i zostanie wdrożona do końca października 2019 roku.

fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Samorządy mogą już starać się o fundusze na asystenta osoby niepełnosprawnej

Przeczytaj następny

Francuzi pracują nad egzoszkieletem dla sparaliżowanego mężczyzny

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page