Dofinansują transport „door to door” dla osób niepełnosprawnych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z PFRON-em na realizację projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Umowę podpisano 7 sierpnia. Dzięki niej – czytamy na oficjalnej stronie PFRON-u – „beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z indywidualnego transportu dla osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia czy rehabilitacyjnych oraz poprawić dostępność budynków wielorodzinnych, osiedlowych i publicznych. Ważnym elementem zmian będzie budowa podjazdów i modernizacja wind, m.in. zostaną wyposażone w systemy dźwiękowe z napisami brajlowskimi, systemy dotykowe i wizualne”.

Projekt ten ma wprowadzić nową usługę transportową dostępną dla osób niepełnosprawnych, tzw. „door to door”. Ma ona być świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, dzięki czemu poprawiony ma zostać ich dostęp do placówek zdrowia, czy punktów rehabilitacyjnych. Potrzebne do tego fundusze będą przyznawane w ramach grantów pochodzących ze środkków europejskich.

Na realizację całego projektu przeznaczone zostanie ponad 53,7 mln złotych.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

FFORA przygotowała akcesoria dla osób niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Prezydent podpisał ustawę o 500+ dla niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page