Dorabiasz do renty lub wcześniejszej emerytury? Do 2 marca musisz złożyć oświadczenie

Kilka banknotów 20-złotowych

Osoby, które w ubiegłym roku pracowały i jednocześnie pobierały rentę lub wcześniejszą emeryturę, muszą do 2 marca dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o osiągniętych dochodach.

Obowiązek ten nie obejmuje świadczeniobiorców otrzymujących renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, jak również osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. W oświadczeniu należy wykazać dochód otrzymany z umów o pracę, umów zlecenia, bądź też z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli od przychodu są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, należy dostarczyć również zaświadczenie o osiągniętym przychodzie, które wystawia pracodawca.

Dane pozyskane z oświadczeń służą ZUS-owi do obliczenia ewentualnych potrąceń związanych z przekroczeniem progów dochodowych.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Integracyjna Cafe Równik apeluje o tolerancję wobec niepełnosprawnych kelnerów

Przeczytaj następny

Uwaga seniorzy: w Zachodniopomorskiem oszukują „na funkcjonariusza CBŚP” lub „na policjanta”!