Dorabiasz do renty lub wcześniejszej emerytury? Do 2 marca musisz złożyć oświadczenie

Kilka banknotów 20-złotowych

Osoby, które w ubiegłym roku pracowały i jednocześnie pobierały rentę lub wcześniejszą emeryturę, muszą do 2 marca dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o osiągniętych dochodach.

Obowiązek ten nie obejmuje świadczeniobiorców otrzymujących renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, jak również osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. W oświadczeniu należy wykazać dochód otrzymany z umów o pracę, umów zlecenia, bądź też z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli od przychodu są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, należy dostarczyć również zaświadczenie o osiągniętym przychodzie, które wystawia pracodawca.

Dane pozyskane z oświadczeń służą ZUS-owi do obliczenia ewentualnych potrąceń związanych z przekroczeniem progów dochodowych.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Integracyjna Cafe Równik apeluje o tolerancję wobec niepełnosprawnych kelnerów

Przeczytaj następny

Uwaga seniorzy: w Zachodniopomorskiem oszukują „na funkcjonariusza CBŚP” lub „na policjanta”!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page