Dziś Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pracownika Socjalnego. Święto to zostało ustalone na mocy ustawy o pomocy społeczne jako upamiętnienie spotkania w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

Jest to święto skierowane do wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności do pracowników pracowników socjalnych. Tych w Polsce jest blisko 21 tysięcy.

Z tej okazji prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożył świętującym okolicznościowe życzenia:

fot. Unsplash

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Trwa plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera KSI „START” Szczecin

Przeczytaj następny

Szczecin: wyróżniono pracowników socjalnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page