Dziś Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Mężczyzna na wózku z protezami rąk z kolegami z pracy przy komputerze

Osoby z niepełnosprawnością napotykają na swojej życiowej drodze wiele przeszkód – część z nich wynika z ich ograniczeń fizycznych i psychicznych, część natomiast wiąże się z dyskryminacją niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Odpowiedzią na to było ustanowienie obchodzonego 5 maja Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dzień ten jest okazją do promocji tolerancji i równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami, jak również do wskazania, z jakimi barierami na co dzień muszą zmagać się mniej sprawni mieszkańcy. Obchody te zostały zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku.

Data ta zbiega się również z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji organizowane są marsze promujące godność osób niepełnosprawnych, jak również sympozja, czy konferencje. W tym roku z uwagi na pandemię wydarzenia te są znacząco ograniczone.

fot. ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają przywileje ws. szczepień

Przeczytaj następny

Zakończyły się XXVII Ogólnopolskie Zawody Integracyjne w Pływaniu we Wrocławiu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page