Dziś Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia corocznie przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto to ma na celu zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń z jakimi borykają się osoby niepełnosprawnej.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto to jest poświęcone poszerzaniu świadomości ludzi sprawnych na temat niepełnosprawności, jak również promowania osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami są ograniczone ze względu na panującą pandemię.


Sprawdź najbliższe wydarzenia:

Wszystkie wydarzenia, o których piszemy, są zebrane w naszym kalendarzu. Dzięki temu niczego nie przeoczysz!

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wrocław: w piątek otwarcie Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich

Przeczytaj następny

Dziś bezpłatny webinar z cyklu poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page