Emeryci i renciści zapłacą mniejszy podatek

Od października zmieni się stawka podatku dochodowego dla osób, których roczny dochód nie przekracza 85.528 zł. Zmieni się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Tym samym emeryci i renciści zyskają od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Od 1 października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli także emeryci i renciści.

Zmiany w wysokości progu podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości świadczenia netto, odczuwalne będą przy wypłacie świadczeń za październik. Będą one wyższe od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a co za tym idzie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.

Dzięki obniżeniu stawki podatkowej, osoby otrzymujące najniższe gwarantowane przez państwo świadczenie tj. 1,1 tys. zł  brutto (935 zł netto), zyskają „na czysto” 8 zł, gdyż ich świadczenie netto wzrośnie do 943 zł. ZUS automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85.528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3 miesiące ze stawką 17 proc.

Klienci Zakładu mogą składać wnioski o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych w okresie od października do grudnia.


Komentarz redakcji:

Naszym zdaniem już dawno rząd powinien całkowicie znieść podatek dochodowy od rent i emerytur. Już raz zostały te pieniądze zostały przecież opodatkowane. Niestety, nie byłoby to tak samo medialne jak dokładanie kolejnych świadczeń typu 13. emerytura.

Źródło: ZUS; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Przyznano Lodołamacze 2019

Przeczytaj następny

Ruszyło „500+ dla niepełnosprawnych”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page