Ewentualne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym dopiero po reformie systemu

Na razie nie będzie zmian w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego – wynika ze stanowiska ministerstwa rodziny i polityki społecznej. W ostatnim czasie dwoje posłów pytało przedstawicieli rządu o ewentualne umożliwienie dorabiania przez osoby pobierające ww. świadczenie.

O nowych informacjach w tej sprawie jako pierwszy napisał portal nie-pelnosprawni.pl.

Na początku listopada posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek złożyła w tej sprawie interpelację do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. W odpowiedzi przekazanej przez podsekretarz stanu w MRiPS Barbarę Sochę czytamy, że ewentualne wprowadzenie postulowanych zmian warunków przyznawania świadczeń opiekuńczych, zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów będzie możliwe do zrealizowania po wcześniejszym uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń opiekuńczych, tj. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. w oparciu o zreformowane orzecznictwo o niepełnosprawności.

– Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – argumentuje ministerstwo. – W obecnym stanie prawnym, osobom pracującym świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdyż byłoby to sprzeczne z celem tego świadczenia, jakim jest częściowe zrekompensowanie dochodów, które opiekun utracił na skutek rezygnacji z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub z powodu jej niepodejmowania w związku z koniecznością zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny – dodaje podsekretarz.

W tej samej sprawie do interpelację do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz zapytanie do premiera Mateusza Morawieckiego złożył poseł PiS Kacper Płażyński.

fot. MRiPS

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Poznań wyłączył 15 wind na przystankach tramwajowych

Przeczytaj następny

Chojna: skradziono rower należący do niepełnosprawnego Wojtka