Fundacja Aktywizacja zadba o zatrudnienie niepełnosprawnych w ramach programu PFRON

Fundacja Aktywizacja wygrała zorganizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkurs i została partnerem programu „Praca-Integracja”. Organizacja ta zadba o zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Poczcie Polskiej, grupie ENEA i PKN ORLEN. Pracę znaleźć ma łącznie 600 osób z niepełnosprawnościami.

Do zadań fundacji będą należeć m.in. rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie osób niepełnosprawnych w pierwszym okresie zatrudnienia. Organizacja będzie też wspierać kadrę menedżerską poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

Fundacja Aktywizacja działa na rzecz usamodzielnienia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

„Praca-Integracja” to realizowany w ramach kampanii prozatrudnieniowej „Aktywni Plus” program, który ma zwiększyć odsetek niepełnosprawnych pracowników w spółkach z udziałem skarbu państwa. Porozumienia o współpracy w ramach programu podpisały dotychczas Poczta Polska, grupa ENEA i PKN ORLEN, a niedawno również PKO Bank Polski.

Źródło: pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zapraszamy do dwóch naszych grup na Facebooku

Przeczytaj następny

Znamy Sportowca Bez Barier 2019 r.!