Fundacja Reaxum wspiera osoby wykluczone zawodowo

„GraduatON” to realizowany przez Międzynarodową Fundację „Reaxum” projekt, współfinansowany ze środków PFRON. W jego ramach osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz wyższe wykształcenie mogą uzyskać wsparcie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku i potrwa do 30 września 2020 r. (I okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., II okres projektu od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.). Jest on skierowany do osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, pozostających bez zatrudnienia. Jego celem jest zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery ww. osób oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje:

1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4. materiałów szkoleniowych;
5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej fundacji, pod telefonem 728 442 860, lub za pośrednictwem poczty e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

Źródło: policki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wracają dofinansowania do wózka elektrycznego

Przeczytaj następny

W Gryfinie rusza nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page