Gdańsk: orkiestra Vita Activa świętowała 25-lecie

Prowadzona przez Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku orkiestra Vita Activa skończyła 25 lat. Z tej okazji zorganizowano we współpracy z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku dwugodzinny jubileuszowy koncert.

Przy wypełnionej po brzegi Sali Koncertowej (około 1000 widzów) z udziałem solistów Filharmonii Bałtyckiej można było wysłuchać wykonanie najpiękniejszych kolęd, jak również innych utworów klasycznych, takich jak np. marsz ze suity Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego, czy Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Straussa.

Przez 25 lat działalności orkiestra koncertowała 283 razy w kraju i za granicą m.in. w Asyżu, Bonn, Berlinie, Hamburgu, Paryżu oraz Wilnie. Działania orkiestry są objęte dofinansowaniem PFRON, który w ramach projektu pn. „ECEKON – samodzielni w życiu – współtwórcy kultury” wspiera 70 osób niepełnosprawnych.

Źródło: pfron.org; fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Trwa głosowanie na temat konkursu plastycznego PFRON

Przeczytaj następny

Natalia Partyka jedzie na igrzyska w Tokio

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page