Gmina Police przystąpiła do programu opieki wytchnieniowej

W gminie Police można już składać wnioski w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020″, którego celem jest jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

Gmina Police uzyskała środki na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego na okres 14 dni, którą można realizować w: ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom, niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osoba niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2 (budynek przychodni), piętro IV lub przesłać pocztą.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Niepełnosprawni muszą płacić za parkowanie przy jednym z krakowskich szpitali

Przeczytaj następny

Jest dofinansowanie na Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page