Goleniowski ZAZ podpisał umowę z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu

Podpisanie umowy między ZAZ w Goleniowie a ZPSB

Studenci Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu będą mogli odbywać praktyki w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie. Zawarte w czwartek porozumienie pomiędzy tymi podmiotami obejmuje także staże wykładowców oraz wspólne projekty badawcze.

Umowę partnerską pomiędzy ZPSB i ZAZ podpisali rektor uczelni Justyna Osuch-Mallett oraz dyrektor zakładu Karol Lament. W zorganizowanym w Szczecinie spotkaniu wzięli także udział goście z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Porozumienie zakłada poszerzenie wiedzy studentów, wykładowców i przedsiębiorców na temat ekonomii społecznej i
wdrażanie nowych rozwiązań opartych o badania naukowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Ponadto ZPSB chce na swojej uczelni otworzyć kierunek „Polityka Społeczna” ze specjalnością Zarządzanie Usługami Społecznymi.

Fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Skuter elektryczny jako idealne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Trwają konsultacje ws. standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page