GUS: w 2018 r. średnie i duże przedsiębiorstwa zatrudniały blisko 350 tys. niepełnosprawnych

344,9 tys. niepełnosprawnych pracowało w końcu ubiegłego roku w średnich i dużych przedsiębiorstwach – tj. w takich, które zatrudniają 10 osób i więcej – wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu.

Najwięcej niepełnosprawnych zatrudnionych – około 1/3 – było w ramach usług administrowania i działalności wspierającej, w tym m.in. w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej. Co czwarty niepełnosprawny pracował natomiast w przetwórstwie przemysłowym.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. 61,1 tys. osób niepełnosprawnych było zarejestrowanych jako bezrobotni, z czego 17,2% miało prawo do zasiłku.

Pełny raport GUSu:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/osoby-niepelnosprawne-w-2018-roku,24,1.html

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Rozstrzygnięto 1. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Przeczytaj następny

Nagrodzono browar zatrudniający osoby niepełnosprawne

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page