Ile aktualnie można dorobić do wcześniejszej emerytury i renty?

Plik banknotów 50-złotowych i 100-złotowych

3732,10 zł brutto – tyle od 1 czerwca mogą dorobić emeryci i renciści i – w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia – i nie zostanie im zmniejszona, bądź zawieszona kwota wypłacanej renty lub emerytury.

3732,10 zł brutto to 70% aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przeciętnego w Polsce. Po przekroczeniu tego progu renta i wcześniejsza emerytura są zmniejszane o tyle, o ile wynosi przekroczenie, ale nie więcej niż niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Gdy zarobki wyniosą 6931,00 zł świadczenie jest zawieszane.

Nie dotyczy to jednak renty socjalnej, która po osiągnięciu przychodu na poziomie 3732,10 zł brutto jest zawieszana.

Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PFRON opublikował raport „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”

Przeczytaj następny

Ruszyła kampania „Razem dla serca – bo liczy się czas!”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page