Ile będzie można dorobić do renty? [1.09-30.11.2019]

logo zakładu ubezpieczeń społecznych

3387,50 zł brutto – tyle w okresie od 1 września do 30 listopada będzie wynosił limit zarobków, na który będzie mogła sobie pozwolić osoba pobierająca rentę socjalną bez konieczności jej zawieszania.

W porównaniu do poprzedniego okresu – tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia – limit ten został nieco zmniejszony. Poprzednio wynosił on 3465,70 brutto.

Przypomnijmy, że prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Aktualnie renta socjalna wynosi 1100 zł brutto.

W przypadku innych rodzajów renty i emerytury przekroczenie powyżej wskazanej kwoty będzie skutkować zmniejszaniem wysokości świadczenia. Zawieszeniu ulegną one w przypadku osiągnięcia przychodu w wysokości 6291,10 zł.

fot. Wikimedia Commons

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Niewidomy bełchatowianin zdobył Breithorn

Przeczytaj następny

Poczta Polska chce do końca 2020 r. zatrudnić 360 osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page