Jak uzyskać wyższy limit zużycia tańszego prądu dla osoby z niepełnosprawnością?

Gniazdka elektryczne

Ustawa wprowadzająca zamrożenie cen energii elektrycznej przewiduje wyższy limit dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje osoba z niepełnosprawnościami. W jaki sposób uzyskać tę ulgę?

Zgodnie z zapisami ustawy, limit dla gwarantowanej ceny prądu dla osób fizycznych wynosi 2000 kWh. Ustawodawca przewidział jednak ulgi dla części grup społecznych, w tym dla dużych rodzin (3000 kWh rocznie) oraz dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie (2600 kWh rocznie). Wystarczy, że taki dokument ma jeden z domowników.

Zgodnie z przepisami, aby uzyskać ulgę, należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną lub zajmującego się jej dystrybucją „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”. Nie trzeba załączać do niego kopii orzeczenia o niepełnosprawności – jednak zakłady energetyczne mogą zażądać jego okazania w celu weryfikacji danych.

Oświadczenia należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Dolina Strążyska w Tatrach ma być dostępna dla „wózkowiczów”

Przeczytaj następny

Jakie choroby kwalifikują do orzeczenia o niepełnosprawności?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page