Jest porozumienie między Pocztą Polską a Fundacją Aktywizacja

Poczta Polska zawarła porozumienie z Fundacją Aktywizacja w ramach projektu PFRON Praca-Integracja dotyczące wzrostu liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawności. Aktualnie ruszyły już rekrutacje w całej Polsce.

Operator pocztowy w znowelizowanej strategii zaplanował kilka kluczowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz inicjatyw proekologicznych jednym z kierunków jest dalsze zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach w spółce.

– Poczta Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością traktujemy jako ważny element polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jako największy pracodawca w kraju podjęliśmy wyzwanie sukcesywnego wzrostu wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpisanie tych działań do strategii Spółki pokazuje, że podchodzimy do tego tematu kompleksowo i długofalowo. Porozumienie z Fundacją Aktywizacja pomoże nam w realizacji naszych strategicznych celów – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.

Od lipca 2018 roku Poczta Polska realizuje „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która opiera się na kilku założeniach. Najistotniejszym z nich jest to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.

– Dla osób z niepełnosprawnościami praca jest bardzo ważna, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych, ponieważ zwiększa poczucie bycia potrzebnym. Zaangażowanie Poczty Polskiej, największego pracodawcy w naszym kraju, w proces aktywizacji zawodowej tej grupy jest rzeczą bardzo cenną, a może też stać się świetnym przykładem działania na rynku pracy dla innych firm. To przynosi korzyści i dlatego należy wdrażać idee społecznej odpowiedzialności biznesu – podkreśla Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja.

Fundacja zapewnia nie tylko rekrutację takich osób ale też przygotowanie zawodowe kandydatów. W realizację projektu oprócz rekruterów zaangażowani są doradcy zawodowi, psychologowie i job crafterzy, których zadaniem jest m.in. monitorowanie zatrudnienia kandydata w pierwszym okresie pracy. Oprócz poszukiwania kandydatów fundacja wspiera też Pocztę  w edukacji dotyczącej zarządzania pracą osób z niepełnosprawnościami, prowadzi szkolenia dla menedżerów, uczące jak rozumieć niepełnosprawność w kontekście zatrudniania, zasad savoir-vivre w kontakcie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

 – Szacuje się, że niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym żyje w Polsce ok 1,2 mln. Co najmniej 400–500 tys. z nich przy odpowiednim wsparciu mogłoby pracować. To ogromny niewykorzystany wciąż zasób biorąc pod uwagę rekordowo niskie bezrobocie i potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Nasz projekt „Aktywuj Pracę” wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców i osób niepełnosprawnych – podkreśla Przemysław Żydok.

W ramach Programu Praca-Integracja organizowanego przez PFRON, Poczta Polska od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku zatrudniła 411 osób. W zdecydowanej większości nowi pracownicy zostali  listonoszami (182), pracownikami obsługi klienta (106) oraz trafili do sortowni przesyłek (66). W tym roku planowane jest zatrudnienie we współpracy z tą fundacją kolejnych 360 kandydatów.

W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie w Poczcie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 roku wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03%. Na koniec 2019 roku w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22%. Poczta Polska w 2019 roku otrzymała Tytuł Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym.

Kandydaci zainteresowani pracą mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej aktywujprace.pl.

Źródło: materiały prasowe; fot. Poczta Polska

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jak chronić osoby starsze przed najczęstszymi schorzeniami?

Przeczytaj następny

Powiat policki: trwa nabór zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page