„Jesteśmy dorośli, traktujmy się poważnie” – opublikowano spot kampanii społecznej

Uśmiechająca się niepełnosprawna kobieta

Osoby z niepełnosprawnościami są coraz częściej obecne w przestrzeni publicznej. Wiele też już się zmieniło w ich postrzeganiu. W dalszym ciągu jednak powszechnym jest zjawisko traktowania niepełnosprawnych dorosłych tak, jakby były dziećmi. Temat tego stereotypowego postrzegania niepełnosprawności porusza kampania społeczna „Jesteśmy dorośli, traktujmy się poważnie”.

Nastolatkowie, nastolatki i dorosłe osoby z niepełnosprawnościami często w społecznym postrzeganiu na zawsze pozostają dziećmi. Przejawia się to w typowym dla kontaktu z dziećmi modelowaniu głosu, obdarowywaniu nieadekwatnymi do wieku prezentami, nadużywaniu zdrobnień, zwracaniu się po imieniu bez uwzględniania formy grzecznościowej, kierowaniu pytań do opiekunów zamiast do osoby zainteresowanej, głaskanie po głowie przez obce osoby i inne formy skracania dystansu fizycznego. A to tylko niektóre przykłady sytuacji wywołujących poczucie dyskomfortu.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudność w wypowiadaniu się, komunikowaniu czy w przemierzaniu przestrzeni. Mogą potrzebować wsparcia w niektórych, a czasem w prawie wszystkich obszarach życia. Jednak niepełnosprawność nie wyklucza dorosłości. Może w niektórych przypadkach hamować czy utrudniać dojrzewanie i rozwój, ale ich nie zatrzymuje.

Zagadnienia te porusza kampania „Jesteśmy dorośli, traktujmy się poważnie”.

– Dostrzegajmy wiek osób, z którymi rozmawiamy bez względu na stopień ich sprawności. Pytajmy o potrzeby i wspierajmy zawsze, gdy jest to pożądane i konieczne, ale respektujmy granice, obszary autonomii i niezależności – mówi kuratorka projektu Paulina Skorupska.

W ramach tej inicjatywy na portalu Youtube opublikowany został spot:

Kampania „Jesteśmy dorośli, traktujmy się poważnie” wieńczy 10. edycję projektu „5 zmysłów. O dorosłości” i warsztaty twórcze „Pracowni: Chcemy całego życia!”. Jej organizatorami są: Pracownia: Chcemy całego życia i Projekt 5 zmysłów. Temat został wybrany i sformułowany przez uczestników i uczestniczki zajęć artystycznych – osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt 5 zmysłów jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.

Źródło: materiały promocyjne; fot. Pracownia: Chcemy całego życia/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ministerstwo składa życzenia niepełnosprawnym

Przeczytaj następny

W Gorzowie Wlkp. zakończyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page