Komentarz redakcji do sprostowania nadesłanego przez Fundację Dum Spiro, Spero

W miniony piątek, 31 lipca, opublikowaliśmy sprostowanie artykułu „Znana bydgoska niepełnosprawna malarka wykluczona z fundacji za poglądy polityczne [aktualizacja]”. Dziś chcielibyśmy dodać kilka słów komentarza.

W tekście nadesłanego do naszej redakcji sprostowania pojawiło się sformułowanie „Nieprawdziwa jest również informacja, że Prezes Zarządu Fundacji Katarzyna Zwierzchowska jest radną Platformy Obywatelskiej”. Z kolei w naszym tekście, którego dotyczy sprostowanie, znalazł się fragment „Reakcja ta nie spotkała się z uznaniem prezes Fundacji Dum Spiro Spero Katarzyny Zwierzchowskiej, będącej radną miasta Bydgoszczy z ramienia Platformy Obywatelskiej”. Naszym zdaniem, nie są to sformułowania tożsame.

Nigdzie nie napisaliśmy, że wspomniana bydgoska polityk należy do partii Platforma Obywatelska. Z naszych informacji wynika jednak, że Zwierzchowska w ostatnich wyborach samorządowych była kandydatką niezależną startującą z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. I taki stan rzeczy określa właśnie użyte przez nas wyrażenie „z ramienia Platformy Obywatelskiej”, innymi słowy – „z poparciem Platformy Obywatelskiej”. Zresztą publikowane w sieci materiały wyborcze Katarzyny Zwierzchowskiej utrzymane były w charakterystycznych barwach używanych przez KO, której logo znajdowało się również na banerach. Do dziś według strony miasta Bydgoszczy jest ona radną należącą do klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, która jest de facto Platformą Obywatelską wraz z przybudówkami.

Drugim fragmentem, do których chcielibyśmy się odnieść, są zdania:

„Nieprawda jest również, że Pani Anna Derewienko jest „znaną bydgoską malarką”, nie jest ona absolwentem uczelni, czy szkoły artystycznej, ani nie jest członkiem żadnego związku artystów plastyków. Dorobek Pani Anny Derewienko to prace malarskie wykonywane w ramach terapii zajęciowej”.

Otóż naszym zdaniem, aby być artystą – malarzem, rysownikiem, muzykiem – nie trzeba mieć w tym kierunku ani wykształcenia, ani nie trzeba należeć do jakiegokolwiek związku artystów. Liczą się przede wszystkim umiejętności, które mogą być rozwijane we własnym zakresie. Nawet jeśli ktoś jest samoukiem, to nie można mu odbierać miana artysty, malarza, czy muzyka. Ponadto Anna Derewienko jest znana w środowisku osób niepełnosprawnych ze swej plastycznej działalności.

Powyższe zastrzeżenia nie wpłynęły jednak na zasadność (lub jej brak) sprostowania, dlatego też zdecydowaliśmy się na jego opublikowanie.

Jakub Siusta – redaktor naczelny portalu Reha-News

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

5 Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego ma nowe samochody

Przeczytaj następny

Platforma nurkowa przystosowana dla niepełnosprawnych działa koło Piły

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page