Niedługo konferencja nt. opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi

Baner konferencji

Już 29 grudnia odbędzie się bezpłatna konferencja Fundacji „Potrafię Pomóc”, podczas której lekarze, terapeuci i rodzice będą się dzielić wiedzą dotyczącą chorób rzadkich, opowiedzą o różnych aspektach kompleksowego wsparcia pacjentów. Aktualnie trwa rejestracja użytkowników.

Konferencja odbędzie się w godz. od 11:00 do 15:15 w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu, dla uczestników – po rejestracji za pośrednictwem adresu a.bienkowska@potrafiepomoc.org.pl – będzie dostępna także online.

Wydarzenie odbędzie się we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Gminy Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Patronatem objęła ją dr Anna Kołcz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Aby się zarejestrować, należy napisać pod adres: a.bienkowska@potrafiepomoc.org.pl. Transmisja konferencji będzie dostępna online (po uprzedniej rejestracji), a prelegentom towarzyszyć będzie tłumacz języka migowego.

W czasie konferencji głos zabiorą (w kolejności):

  • prof. dr hab. Robert Śmigiel: specjalista pediatrii, pediatrii metabolicznej, neonatologii i genetyki klinicznej, koordynator opieki medycznej Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich Fundacji „Potrafię Pomóc”;
  • dr Dominika Zawadzka: koordynatorka opieki terapeutycznej Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich Fundacji „Potrafię Pomóc”, pracownik Zakładu Terapii Zajęciowej Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław, nauczyciel akademicki, terapeuta;
  • mgr Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, prywatnie – rodzic Olka, który urodził się z chorobą rzadką;
  • lek. med. Michał Błoch, który kończy specjalizację z pediatrii w Klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia USK we Wrocławiu i jest doktorantem w Zakładzie Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
  • dr n. med. Maja Krefft: specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży, pracuje w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich, w pracy doktorskiej badała zaburzenia psychiczne towarzyszące rzadkim zespołom genetycznym;
  • mgr Anna Szweda: terapeutka zajęciowa, koordynatorka Instytutu Dostępności Fundacji „Potrafię Pomóc”;
  • mgr Katarzyna Olszewska: fizjoterapeutka, koordynatorka Wrocławskiej Szkoły Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością Fundacji „Potrafię Pomóc”;
  • dr Teresa Kaczan: specjalistka w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju, logopeda, terapeuta SI, ergoterapeuta, terapeuta metody Castillo Moralesa;
  • mgr Maria Koźmińska-Brygoła – psycholog, koordynator projektów w Fundacji SMA.

Konferencja zrealizowana zostanie w ramach zadania publicznego “Wrocław bez Barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu www.mops.wroclaw.pl.

fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W 2021 r. wzrośnie kryterium dochodowe do 500+ dla niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page