Konsultacje dokumentacji konkursowej ws. usług transportowych door-to-door i dostosowań architektonicznych

27 lutego odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim spotkanie poświęcone konsultacjom dokumentacji konkursowej na dofinansowanie projektów grantowych, służących realizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) oraz dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Właśnie ruszyły zapisy – liczba zgłoszeń jest ograniczona.

W bezpłatnym spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wszelkie informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: http://pfron.bluehill.pl/.

AGENDA I ZAŁOŻENIA SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Czas trwania spotkania: 9.30 – 14.30

Obszary, które będą poruszane na spotkaniu:

1. Główne cele i założenia projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” oraz planowanego konkursu dla JST m.in.:

 • podmioty uprawnione do składania wniosków,
 • harmonogram konkursu,
 • poziom dofinansowania,
 • wymagania w zakresie wskaźników projektu,
 • informacja o uzyskanych danych z przeprowadzonych badań, krótki opis istniejących modeli usług transportu.

2.Dokumentacja konkursu grantowego – głównie założenia m.in.:

 • omówienie wniosku o dofinansowanie/ instrukcji wypełniania wniosku, czy wytycznych/ sposobu przygotowania koncepcji organizacji usług,
 • procedura oceny wniosków,
 • wzór umowy, koszty kwalifikowane, koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • zasady i zakres sprawozdawania i rozliczania projektu.

3. Standardy w zakresie usług door-to-door, standardy w zakresie dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych m.in.:

 • definicja usługi door-to-door i możliwych wariantów jej wykonywania,
 • zakres regulaminu świadczenia usług door-to-door,
 • sposób zamawiania usługi przez użytkownika.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się na adres e-mail: pfron@bluehill.pl.

Spotkania są częścią projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (https://www.pfron.org.pl/) z siedzibą w Warszawie.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: bezpłatne seanse filmów z audiodeskrypcją

Przeczytaj następny

Serial „Włączeni i Aktywni” trafi na kanał PFRON-u na Youtube

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page