Kryterium dochodowe do 500+ dla niepełnosprawnych będzie wyższe

Osoby pobierające tzw. 500+ dla niepełnosprawnych będą mogły mieć większy dochód. Próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie podniesiony z 1600 zł do 1700 zł – poinformowała w środę 8 stycznia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wspomniana zmiana jest związana z zaplanowaną na marzec waloryzacją emerytur. W tym roku według szacunków może ona wynieść 3,24%. Dla porównania w 2019 r. renty i emerytury podniesiono o 2,68%.

Dokładne kwoty, o które wzrosną świadczenia rentowe i emerytalne, powinny być znane na przełomie stycznia i lutego.

fot. Ministerstwo Rodziny/Twitter

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Niewidomy Paweł Wdówik wiceministrem i pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Trzynasta emerytura i renta zostanie wypłacona w kwietniu

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page