Ks. Isakowicz-Zaleski apeluje ws. szczepień osób niepełnosprawnych

Osoba w rękawiczkach wkłuwa się strzykawką z igłą w ramię drugiej osoby

Prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wystosował do ministra zdrowia apel o objęcie szczepieniami przeciwko COVID-19 w ramach grupy „0” i „1” pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Dziennych Domów Seniora oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i innych dziennych placówek dla osób z niepełnosprawnościami.

Ks. Isakowicz-Zaleski zwraca uwagę, że podobne regulacje zostały już wprowadzone w przypadku pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

– Wspomniane placówki dzienne od wielu miesięcy muszą na podstawie decyzji poszczególnych wojewodów zawieszać i ograniczać swoją działalność. Jest to podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, którymi są osoby z najróżniejszymi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi – pisze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Niestety doprowadza to jednak do wielomiesięcznej izolacji, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne i zdrowotne. Dlatego też szybkie objęcie tych jednostek szczepieniami pozwoli na wznowienie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej placówek, a co za tym idzie, na powrót do normalności – dodaje prezes Fundacji im. Brata Alberta.

Dalej w apelu czytamy, że szczepieniami powinni być objęci również pracownicy i wolontariusze wszelkiego typu ośrodków dziennych i stacjonarnych dla ludzi bezdomnych, którzy zostali pominięci w rozporządzeniu o szczepieniach, a którzy wykonują bardzo ważną pracę społeczną. Powinno się również wypracować racjonalny system ludzi bezdomnych, którzy niejednokrotnie przemieszczają się po całym kraju, nie mając przy tym możliwości skorzystania z systemu ochrony zdrowia.

Fundacja im. Brata Alberta deklaruje chęć współpracy z ministerstwem w zakresie troski o osoby niepełnosprawne i bezdomne.

Apel został opublikowany w formie petycji, którą mogą podpisać wszyscy zainteresowani.

Link:
https://www.petycjeonline.com/apel_do_ministra_zdrowia_dot_osob_niepenosprawnych_bezdomnych_oraz_pracownikow_jednostek_dziennych

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczeciński dworzec kolejowy sprawia problemy niewidomym

Przeczytaj następny

PKP i ZDiTM odpowiadają ws. szczecińskiego dworca

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page