Książka „50 lat w służbie dzieciom specjalnej troski. Wspomnienia Edwarda Jędrucha”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach to jedyna w swoim rodzaju placówka szkolnictwa specjalnego.

Jest to miejsce o wyjątkowej historii – przez te wszystkie lata przewinęło się przez nie wiele osób z niepełnosprawnościami. Niniejsza publikacja spina tę historię klamrą wspomnień wieloletniego dyrektora ośrodka Edwarda Jędrucha,

Edward Jędruch pracował dla polickiego SOSW przez ponad 50 lat – od 1959 do 2010 r. W książce tej znalazły się wspomnienia zarówno samego Jędrucha, jak również jego bliskich współpracowników.

Książkę wydało wydawnictwo Media Internetowe Jakub Siusta i jest ona dostępna bezpłatnie dla wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Partnerem wydania jest Powiat Policki.

Sponsorzy to: Stowarzyszenie Lion’s Club Police, Ampionet Sp. z o.o., Lastrico – Zakład Kamieniarski, Stępol S.C. oraz portal informacyjny Reha-News.

Spotkanie z redaktorem Jakubem Siustą oraz Edwardem Jędruchem odbędzie się 20 grudnia o godz. 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W związku z pewnymi błędami edytorskimi, które ujawniły się już po druku książki udostępniamy do pobrania elektroniczną wersję tej książki. Pobrać ją można poniżej po wpisaniu hasła składającego się z sześciu ostatnich cyfr numeru ISBN (jest on widoczny w sąsiedztwie kodu kreskowego umieszczonego na tylnej części okładki oraz na odwrocie strony tytułowej.

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page