Kto aktualnie nie musi nosić maseczek?

Mężczyzna noszący maseczkę na tle powiększonego wyglądu komórki koronawirusa

W środę rząd wydał rozporządzenie, które zmieniło m.in. listę osób, które są zwolnione z obowiązku zakrywania nosa i ust maseczkami. A zatem kto obecnie należy do tego grona?

Do tej pory maseczek w przestrzeni publicznej nie musiały zakładać osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, a także osoby, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Najnowsze rozporządzenie uzupełnia ten katalog i wyłączenie z obowiązku noszenia maseczek zostało rozszerzone o osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Nowe przepisy weszły w życie 11 marca.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Andrzej Tikhonov chce stworzyć siłownię „bez barier”

Przeczytaj następny

Szczecin: od poniedziałku wystawa sztuki niepełnosprawnych w Starej Rzeźni

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page