Kto nie musi zakrywać nosa i ust?

Obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych wszedł w życie. Od dziś (16 kwietnia) wychodząc z domu każdy z nas powinien zakryć twarz za pomocą maseczki, przyłbicy, części odzieży – chustką, szalikiem, czy też choćby kominem narciarskim.

Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje m.in. na drogach i placach, w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej – takich jak np. urzędy, przychodnie, szpitale, dworcach, kościołach, w obiektach handlowych lub usługowych oraz na terenie nieruchomości wspólnych.

Ustawodawca w wydanym w środę rozporządzeniu przewidział szereg wyłączeń. Zakrywać nosa i ust nie muszą dzieci poniżej 4 roku życia. Maseczki zakładać nie trzeba w przypadku przebywania w samochodzie przez jednej osoby lub osoby z dzieckiem w wieku do 4 lat. Z tego obowiązku zwolnione są również osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności, jak również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, kierujący środkiem komunikacji zbiorowej (o ile możliwe jest odseparowanie kierowcy od pasażerów), duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych, jak również żołnierze i funkcjonariusze służb wywiadu wykonujący zadania służbowe.

W przepisach znalazł się ponadto obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości oraz innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wrocławskie Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej służy pomocą również w czasie pandemii

Przeczytaj następny

Działania polickiego PCPRu w dobie pandemii