Lubelski MOPR wprowadza tłumacza języka migowego on-line

Osoby niesłyszące i niedosłyszące, które odwiedzą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, mogą na miejscu skorzystać z usługi tłumacza języka migowego dostępnej on-line.

Kontakt z tłumaczem odbywa się na zasadzie rozmowy w czasie rzeczywistym poprzez połączenie on-line. Towarzyszy w niej również pracownik MOPR, który odpowiada za obsługę merytoryczną sprawy. Dzięki temu osoba z niepełnosprawnością narządu słuchu może uzyskać niezbędne informacje lub dopełnić formalności.

Usługa tłumacza języka migowego dostępna jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d, a także w poniższych komórkach organizacyjnych:

  • Filii nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8,
  • Filii nr 2 , przy ul. Hutniczej 1A,
  • Filii Nr 3, przy ul. Mieszka I 4,
  • Filii nr 4 , przy al. Kompozytorów Polskich 8,
  • Filii nr 5 , przy ul. Nałkowskich 114,
  • Wydziale Świadczeń Socjalnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej, przy ul. Poniatowskiego 4,
  • Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, przy ul. Popiełuszki 28 E,
  • Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy ul. Głębokiej 11.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Razem Możemy Więcej”

Przeczytaj następny

Trwają mistrzostwa świata w sportach zimowych. Polacy mają 3 medale

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page