Małopolska: Zajęcia klubowe WTZ z dofinansowaniem

Blisko 216 tysięcy złotych przeznaczył małopolski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” w roku realizacyjnym trwającym od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 roku.

Łącznie na ten cel przeznaczono 215 865,00 złotych. Program ma za zadanie wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu przede wszystkim samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym. Cel programu realizowany jest poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Do jego programu w 2020 roku przystąpiły już m.in.: miasto Kraków, miasto Tarnów, powiat gorlicki oraz dąbrowski.

W zajęciach uczestniczyć mogą: 

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienie,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do dalszego udziału w programie „Zajęcia Klubowe w WTZ” i składania wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na prowadzenie „Zajęć klubowych” już w listopadzie br.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Za nami 24. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Przeczytaj następny

Renata Śliwińska z rekordem świata na mityngu w Słubicach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page