Marlena Maląg nowym ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek skład nowego rządu. Wśród kandydatów na ministra znalazła się dotychczasowa prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

Marlena Maląg tym samym zastąpi na stanowisku Bożenę Borys-Szopę. Zmiany obejmą jedynie kilka resortów – większość ministerstw pozostanie bez zmian.

Nowy rząd oficjalnie zostanie powołany po tym, jak prezydent Andrzej Duda desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera.


Marlena Maląg – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie ukończyła pedagogikę na Wydziale Humanistycznym, a także studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania instytucjami oświatowymi na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej oraz w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Przez wiele lat związana z oświatą, w szczególności pracowała jako nauczyciel dyplomowany. W latach 1999 – 2011 oprócz zajęć dydaktycznych pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie od 2011 do 2012 roku była naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 roku piastowała funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W kadencji 2002 – 2006 pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, w latach 2006 – 2016 radna Rady Powiatu Ostrowskiego, pełniąc m.in. funkcję: zastępcy przewodniczącego Rady, a także Wicestarosty Powiatu Ostrowskiego.

Od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku Wicewojewoda Wielkopolski. Pełniąc funkcję Wicewojewody aktywnie zaangażowała się w realizację polityki prorodzinnej na terenie Wielkopolski, m.in. zainicjowała projekt „WIELKOPOLSKA STAWIA NA RODZINĘ”. Obecnie radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Urodzona w Policach 2-letnia Samira potrzebuje pomocy

Przeczytaj następny

MŚ w Dubaju: kolejne sukcesy Polaków

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page