Ministerstwo powołało Polską Radę Języka Migowego

Przedstawiciele administracji rządowej oraz środowisk, organizacji, stowarzyszeń i instytucji weszli w skład Polskiej Rady Języka Migowego. Powołania wręczyli w miniony piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Do zakresu działań rady należy m.in. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na lepsze funkcjonowanie tych osób w życiu codziennym oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym. Rada zajmuje się także opiniowaniem dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym tej grupy osób.

– Państwa zaangażowanie w poprawę warunków funkcjonowania osób niesłyszących i słabosłyszących jest niezmiernie ważne i zasługuje na szczególne wyrazy uznania – powiedziała minister Marlena Maląg podczas inauguracyjnego spotkania Polskiej Rady Języka Migowego.

Członkowie Polskiej Rady Języka Migowego

Przedstawiciele organów administracji rządowej

 • Łukasz Ciołko, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
 • Marzena Machałek,  ministerstwo edukacji i nauki 
 • Adam Pietrasiewicz, ministerstwo cyfryzacji
 • Aleksandra Rusin-Batko, ministerstwo sprawiedliwości
 • Maria Skarzyńska, ministerstwo spraw Wewnętrznych i administracji

Przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń i instytucji

 • Marta Abramczyk
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil
 • Michał Garncarek
 • Grzegorz Kozłowski
 • Bartosz Marganiec
 • Ewa Murawska-Najmiec
 • Paweł Rutkowski
 • Anna Sacha
 • Adam Stromidło
 • Zuzanna Szymańska
 • Małgorzata Talipska

Fot. gov.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wręczono powołania do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach włączyło się w obchody Dni Zdrowia

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page