Money.pl: będzie coraz trudniej otrzymać rentę

Otrzymanie renty z ZUS-u będzie coraz trudniejsze – ostrzega portal Money.pl. Jest to związane z zaostrzaniem przepisów, mających prowadzić do uszczelnienia całego systemu rentowo-emerytalnego.

Aktualnie coraz więcej osób, zanim otrzyma rentę z tytuły niezdolności do pracy, wysyłanych na leczenie. Tym samym regularnie spada liczba rencistów – liczba pobierających rentę osób spadła ze 182 tys. osób w 2016 r. do 164 tys. osób na początku bieżącego roku. Jest to efekt ściślejszych kontroli – m.in. tego, czy renta nie jest pobierana po osiągnięciu przez daną osobę wieku emerytalnego.

A na horyzoncie pojawiają się informacje o zmianach przepisów, które dodatkowo uszczelnią system. Określony ma zostać m.in. charakter pracy, jaką może wykonywać rencista.

Więcej informacji: Otrzymanie renty będzie trudniejsze. Zbliża się uszczelnienie systemu na portalu” Money.pl

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Trwają konsultacje ws. wolontariatu w szkole psów przewodników

Przeczytaj następny

Nad polskim morzem są dostępne „amfibie” dla osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page