Możesz pomóc wnieść niepełnosprawnych na tatrzański szczyt. Ruszyła rekrutacja Szerpów Nadziei

Szerpowie Nadziei

Już we wrześniu Szerpowie Nadziei po raz kolejny wniosą 44 osoby niepełnosprawne na jeden z tatrzańskich szczytów. Aktualnie trwa rekrutacja szerpów i ich pomocników.

Poszukiwani są wolontariusze, którzy zostaną zakwalifikowane do trzech grup:

  • szerpa-nosicz – to osoba, która na własnych plecach zaniesie osobę niepełnosprawną do celu wyprawy. To przeważnie bardzo mocni fizycznie i mentalnie mężczyźni,
  • szerpa-woźnica/towarzysz – członkowie tej grupy będą pchać wózki, czy też towarzyszyć i wspierać osoby mające problemy z poruszaniem się,
  • pomocnik – asekuruje i wspomaga szerpów, niesie plecaki oraz apteczki.

Można też zgłosić się do pełnienia funkcji kierowcy rozwożącego zespoły na akcje górskie.

– Praca każdego SZERPY jest bardzo ważna. Widziałem mocnych Facetów, którzy nie „załapali” się na NOSICZY z różnych względów. Wykonywali pracę grubo poniżej swoich możliwości. I ich satysfakcja z wykonanej służby była tak samo wielka, jak NOSICZY. Dlatego uwierzcie mi… każda z SZERPOWYCH funkcji jest ważna i nieoceniona – mówi jeden z twórców akcji.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2023 r. Zrekrutowani szerpowie i pomocnicy przejdą szkolenie, dzięki któremu bezpiecznie będą mogli wypełnić swoje zadanie. Odbędzie się ono w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. Z kolei wspólną z osobami niepełnosprawnymi wyprawę w Tatry zaplanowano na 1-3 września 2023 r.

Organizatorem akcji jest Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego.

Formularz zgłoszeniowy dla szerpów i pomocników:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbdWTPtG8nZHnm4Q7t7Hpv9UODBETEtQM1JYVFJMQzBOMkRMNkhLOU9RTy4u

Fot. B.ART Fotografia/Tatromaniak/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej. Oblicz korzyść zatrudnienia osoby z orzeczeniem

Przeczytaj następny

Okradziono niepełnosprawnego wolontariusza. Podejrzany już zatrzymany!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page