Naukowcy badają zaburzenia autystyczne u chorych na stwardnienie guzowate. Szukają chętnych do badań

Centrum Zdrowia Dziecka

Naukowcy z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz z Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie poszukują chorych na stwardnienie guzowate, które mogą wziąć udział w badaniu rezonansem magnetycznym. Prace badawcze mają na celu lepsze zrozumienie przyczyn autyzmu u chorych ze stwardnieniem guzowatym.

– Poszukujemy chorych, którzy mogą wziąć udział w badaniu rezonansu magnetycznego bez konieczności znieczulania, dorosłych i dzieci. W ramach projektu u chorego zostanie wykonane badanie czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) z użyciem nowoczesnego 3-Teslowego skanera MRI – informuje Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate.

Badanie nie wymaga pobytu w szpitalu i nie wiąże się z istotnym ryzykiem dla uczestnika. Uzyskane wyniki mogą w przyszłości posłużyć do lepszego zrozumienia przyczyn autyzmu u chorych ze stwardnieniem guzowatym.

Rodziny chętne do wzięcia udziału w badaniu proszone są o kontakt:

Dr Krzysztof Sadowski
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Tel. 22 815 7404, 603 866403
Mail: k.sadowski@ipczd.pl

Dr Jakub Zubko
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Tel. 22 815 7404, 531402432
Mail: j.zubko@ipczd.pl

Fot. Centrum Zdrowia Dziecka/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W polickim SOSW odbyły się 59. Mistrzostwa Ośrodka w Tenisie Stołowym

Przeczytaj następny

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach ma już 8 lat

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page