Nawet 10 tys. wsparcia w zakresie mobilności od PFRON-u

PFRON wspiera mobilność osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył w tym roku na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy ich mobilności. Aktualnie wsparcie, które może wynieść nawet 10 tys. złotych, dotyczy już nie tylko osób z dysfunkcjami narządów ruchu, ale również osób niesłyszących i niedosłyszących.

Oprócz dofinansowania kursów prawa jazdy oraz zakupu niezbędnego sprzętu samochodowego PFRON ostatnio ogłosił przywrócenie wsparcia dla zakupu wózków z napędem elektrycznym. W ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielana jest również pomoc w podnoszeniu wykształcenia. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynosi w przypadku studiów licencjackich czy magisterskich 1 tys. zł, a doktoranckich do 4 tys. zł.

– Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne. Forma pomocy jest szeroka, udzielamy wsparcia zarówno w uzyskaniu prawa jazdy, jak i przy zakupie odpowiedniego oprzyrządowania do samochodu – mówi prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Senat rozszerzy grupę uprawnionych do 500+ dla niepełnosprawnych?

Przeczytaj następny

Sejm przyjął poprawki Senatu ws. 500+ dla osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page